Tiến lên Private Cloud [Part 1]

Foreword: Trong loạt bài viết này tôi sẽ viết về quá trình chuyển đổi của doanh nghiệp từ mô hình IT truyền thống hay tiên tiến hơn là từ ảo hoá, sang Private Cloud. Đi kèm với nó là các lý thuyết, công nghệ, kiến trúc,... của Cloud computing và các nhân tố khác như con người, workflow trong doanh nghiệp,... mà bạn cần phải cân nhắc khi lên kế hoạch "cloud-hoá" hạ tầng.

Dẫn nhập

Ảo hoá (virtualization) từ lâu đã trở thành một xu hướng phổ biến và hiện hữu trong hầu hết các tổ chức IT. Tuy nhiên mức độ adopt không đồng nhất, do những khác biệt về trình độ đội ngũ vận hành, yêu cầu về tính sẵn sàng, bảo mật, hiệu năng, an toàn dữ liệu, v.v...

Các doanh nghiệp đã đầu tư vào nền tảng ảo hoá mong muốn tối ưu hoá đầu tư (ROI) thường đi theo 2 cách tiếp cận:

 1. Ảo hoá datacenter toàn diện (fully virtualized datacenter)
 2. Tiến lên private cloud

Hướng tiếp cận tiến lên private cloud sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích như khả năng scale on-demand, tăng cường business agility, động hoá và tự động hoá quy trình quản lý. IT khi đó sẽ không chỉ còn đóng vai trò là công cụ hỗ trợ, mà sẽ đóng một vai trò chiến lược và tích hợp chặt chẽ với các quá-trình/hoạt-động kinh doanh của doanh nghiệp.

Private cloud cũng mang đến khả năng tận dụng và tối ưu hoá tài nguyên tốt hơn, như khả năng dịch chuyển workload động giữa các server, server-farm, cluster,...

Các đặc trưng của private cloud có rất nhiều và ko thống nhất hoàn toàn, vì nó phụ thuộc vào đặc thù của từng tổ chức; tuy nhiên dưới đây tôi sẽ nêu ra các đặc trưng cơ bản và cốt lõi nhất của một hệ thống private cloud:

 • Shared resources: các tài nguyên như server, network, storage được hợp nhất lại thành các kho tài nguyên dùng chung và có thể được truy-cập/sử-dụng bởi các user từ tất cả các bộ phận, phòng ban. (dĩ nhiên là có permission và quota tương ứng)
 • Elasticity: khả năng scale up, scale down nhanh chóng từng loại tài nguyên khi có những thay đổi đột ngột về mức độ sử dụng, hoặc theo các mục-đích/thời-điểm/sự-kiện định trước.
 • Self-service: các tài nguyên khả dụng được xác lập trong một danh mục các service/resource định nghĩa sẵn. Người dùng hoặc chương trình có thể đọc service catalog này để thực hiện các action mong muốn.
 • Policy-driven: có các rule cụ thể về việc cấp phát tài nguyên, deploy các service, chuyển dịch workload, v.v...
 • Automated: việc đáp ứng các thay đổi về service/resource/workload được tự động hóa tối đa, ko chỉ bản thân service/resource đó mà là còn cả các hệ thống liên quan (monitor, alert, scale,...)
 • Metered: theo dõi được việc sử dụng tài nguyên trong Private Cloud, làm cơ sở để tạo report, thậm chí billing với mục đích là để tính toán chi phí vận hành của một hệ-thống/dự-án/phòng-ban nào đó.

Việc theo đuổi chiến lược private cloud, hay dịch chuyển từ ảo hóa sang, đòi hỏi bạn -lãnh đạo của doanh nghiệp, tổ chức- trước tiên, cần dịch chuyển mindset về cách hệ thống IT được xây-dựng/vận-hành/sử-dụng:

 • Việc consume các tài nguyên hệ thống thay đổi theo sang cách tiếp cận "chỉ vừa đủ", thay vì cấp phát nhiều hơn nhu cầu ngay từ đầu "để dự phòng cho tăng trưởng". Vì khi chuyển sang private cloud việc scale-up, scale-down các tài nguyên có thể thực hiện trong thời gian cực ngắn và tự động hoàn toàn theo những biến động của thực tế.
 • Việc vận hành hệ thống cũng thay đổi theo, các tài nguyên chỉ mang tính tạm thời(temporary & ephemeral), việc cấp phát, scale tài nguyên cần được tự động hóa tối đa, và như vậy cần nhiều hệ thống monitor [tốt] hơn để theo dõi realtime, more aspects, để từ đó đưa ra các action phù hợp - và như vậy một tập các công cụ mới cần được xây dựng, deploy, làm chủ.
 • Việc xây dựng các hệ thống cũng khác đi, các service/system cần phải được chuẩn hóa cấu hình, chuẩn hóa phương thức deploy, để tận dụng được hết những lợi ích của các automation system.
 • Việc quản trị cần tập trung vào việc xây dựng các policy rõ ràng và phải trở thành "điều lệ" cho việc cấp phát tài nguyên, thay đổi về workload,v.v.. (where? when? how?) Ở cấp độ cao hơn, các policy này cần được "chuyển hóa" vào các cơ chế kiểm soát tự động, chứ không phải được kiểm soát bởi con người(manager/staff của bộ phận IT) Private Cloud xóa bỏ phương thức xin-cho, request-response, giữa IT và các bộ phận khác. Mọi thứ đều được policy hóa, verify tự động.
 • Bộ phận IT dịch chuyển từ focus vào technology thuần túy sang focus vào offer, deliver các dịch vụ IT. Khi đó, với vai trò trung tâm trong chiến lược service-oriented toàn bộ nền-tảng/hệ-thống/phần-mềm, bộ phận IT cần đi tiên phong trong việc định nghĩa, xây dựng, cung cấp các dịch vụ IT đã được tích hợp và ready-to-scale, làm nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng bên trên cũng như giảm thời gian time-to-market cho các sản phẩm của doanh nghiệp.

Sự thành công của tiến trình quá độ lên Private Cloud phụ thuộc vào khả năng nhận thức một cách rõ ràng những khác biệt và lên kế hoạch từng bước một cách đúng đắn của doanh nghiệp.

(to be continued...)

Refs:

[1]: Cloud Computing Definition of NIST

[2]: Private Cloud: Functionality, Benefits, Economics (Microsoft)