Sứ mệnh

Tôi tin tưởng rằng mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra cho một vài sứ mệnh nào đó.

Độ lớn và số lượng sứ mệnh mà bạn được trao chỉ phụ thuộc vào tầm vóc và con người của bạn mà thôi (thực ra là bạn có thể phát triển nó mỗi ngày và đừng để nó bị vẩn đục).

Tới giờ, tôi chỉ mới phát hiện được 3 sứ mệnh chính của cuộc đời mình:
1. Mentoring
2. Bridge the gap
3. Promote the weak voices

Sứ mệnh ko phụ thuộc vào nghề nghiệp của bạn, nó là sợi chỉ đi suốt đường đời của bạn, bất kể bạn trải qua nhiêu nghề nghiệp và thứ bậc đi chăng nữa.

Khám phá sứ mệnh của bản thân cũng như khám phá chính con người bạn vậy.