Sự hy sinh

Messi - trong một lần trả lời phỏng vấn: Tôi đã hi sinh nhiều khi quyết định rời Argentina, rời gia đình để bắt đầu một...

Sứ mệnh

Tôi tin tưởng rằng mỗi người trong chúng ta đều được sinh ra cho một vài sứ mệnh nào đó. Độ lớn và số lượng sứ...

Life's statement & flowchart

Trong cuộc trường chinh sống, chúng ta luôn phải phân vân giữa các lựa chọn liên quan tới các khía cạnh hạnh-phúc, tình-yêu, công-việc, đam-mê, tiền-bạc,...